Klimaatsverandering zorgt voor toename diabetespatiŽnten

woensdag 22 maart 2017 - 12:03 uur

Klimaatsverandering zorgt voor toename diabetespatiënten

Naast de vele ingrijpende gevolgen van de klimaatsverandering waarmee onze planeet te kampen heeft, lijkt zich een nieuwe ramp voor te doen: de klimaatsverandering zorgt voor een toename van het aantal diabetespatiënten. Dit nieuws werd bekend gemaakt door Nederlandse onderzoekers in het wetenschappelijk blad BMJ Open Diabetes Research & Care.

De wetenschappers hebben zich gebaseerd op een Amerikaans onderzoek waarbij gekeken werd hoeveel patiënten er jaarlijks bij kwamen. Er werd vervolgens gekeken naar de temperaturen in die staten waarin een toename van het aantal gevallen van diabetes gemeld werd.

Hoewel er nog volop wordt gesteggeld over de klimaatsverandering, is inmiddels wel duidelijk dat er iets gaande is. Opvallend genoeg wil niet iedereen dit aanvaarden. Zo is de Amerikaanse president Donald Trump een fervent tegenstander van de klimaatsverandering. Hij verweet de Chinezen dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor de boodschappen over de verandering. Milieuorganisaties betwisten dergelijke uitspraken.

Het aantal gevallen van diabetespatiënten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Enerzijds is dit te wijten aan een ongezondere levensstijl. Anderzijds, zo blijkt uit het onderzoek, moeten de oorzaken gevonden worden in de klimaatsverandering.

Op wereldniveau lijkt een zelfde soort onderzoek dit te bevestigen. De vraag is echter wat er tegen gedaan kan worden, zolang bepaalde policiti weigeren te accepteren dat ons klimaat aan het veranderen is. De voornaamste boosdoener moet gezocht worden in de uitstoot van CO2.

De vraag bestaat hoe dit kan. De wetenschappers zijn er nog niet helemaal over uit. Aanvullend onderzoek is dus gewenst. In dit artikel op de website van Scientias.nl wordt hier nader op ingegaan.

Essentieel voor diabetespatiënten is een goede behandeling. Hierbij zijn zij aangewezen op medische hulpmiddelen. Dergelijke hulpmiddelen voor diabetici kunnen tegenwoordig gemakkelijk online gekocht worden. Anderzijds kan een gewijzigd voedingspatroon ook goed zijn voor de patiënten. Denk bijvoorbeeld aan een ketogeen dieet.

De toekomst zal uit moeten wijzen in hoeverre meer mensen de komende jaren diabetespatiënt worden. Is er dan een stijging merkbaar van de temperatuur op aarde, dan is dit weer een van de nadelige gevolgen van de klimaatsverandering waarmee deze planeet geconfronteerd wordt. Laten we dan hopen dat de neuzen van de politici de juiste kant op wijzen en een discussie niet verstomd door toedoen van zij die een niet realistisch standpunt denken in te moeten nemen.

Meer informatie over verschillende hulpmiddelen voor diabetespatiënten is te vinden via de website www.diabetescentrale.nl. Vanzelfsprekend dient tot aanschaf overgegaan te worden in samenspraak met een medisch specialist.