Om misverstanden over dementie te voorkomen

dinsdag 02 augustus 2016 - 16:08 uur

De Expertisecentra Dementie Vlaanderen zijn ontstaan vanuit de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Ondanks de toenemende aandacht voor dementie in de media, blijven er nog heel wat misverstanden overeind. Zo bijvoorbeeld de misvatting dat een dementerende persoon het toch allemaal niet meer weet. Deze idee vindt zijn wortels in de negatieve stereotiepe beelden over de eindfase van het dementeringsproces. Toch mogen we stellen dat een dementerend persoon langer dan vermoed betrokken blijft op het hele gebeuren, beseft dat het niet goed gaat, vaak weet heeft van het ziekteproces. Dit is een belangrijk inzicht daar het onze omgang met de dementerende persoon drastisch kan beïnvloeden.Omdat dementie iets is wat zich in het hoofd situeert of met de geest te maken heeft, kleeft er nog steeds een taboesfeer rond. Vele direct betrokkenen durven er niet over praten uit schaamte of schuldgevoel wat openlijk praten over de ziekte er niet gemakkelijker op maakt. Deze hoge drempel was mede de aanleiding tot het oprichten van de expertisecentra die uitdrukkelijk een permanent aanspreekpunt met lage drempel willen zijn. Voor meer info surf naar www.dementie.be. Disclaimer: het kenniscentrum mantelzorg (KEM) is niet de eigenaar/beheerder van deze website. De informatie op deze website is mogelijk niet actueel. Voor actuele informatie rondom het kenniscentrum of dementiehulp verwijzen wij u door naar de website mantelzorg.be.