Erkenning van het vaderschap

dinsdag 12 juli 2016 - 10:07 uur

Het juridisch vaderschap staat niet automatisch vast door de geboorte. Dat wil zeggen dat de biologische en de juridische vader een andere persoon kunnen zijn. De afstamming van vaderszijde kan op verschillende manieren door de wet worden vastgesteld.
Het staat niet altijd automatisch vast door de geboorte van een kind wie de jurische vader is. Hiermee wordt bedoeld dat de biologische vader en de juridische vader een andere persoon kunnen zijn. De afstamming van vaderszijde kan op de volgende manieren worden vastgesteld voor de wet.

Erkenning vaderschap


Erkenning van het vaderschap vindt plaats bij de ambtenaar van de burgelijke stand. Wanneer het kind niet binnen een huwelijk geboren wordt, moet het vaderschap vastgesteld worden. Dat kan via ‘erkenning’. De erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning kan reeds plaatsvinden voor de geboorte van zodra moeder 6 maanden zwanger is. De biologische vader hoeft hiervoor niet meerderjarig te zijn. Moeder moet dan wel instemmen met de erkenning.

Na de geboorte


Ook na de geboorte kan de erkenning gebeuren, de erkenning is aan geen enkele termijn onderworpen. Dit kan dus zowel in de kraamtijd als later. Als het kind minderjarig is, moet de moeder steeds instemmen met de erkenning. Vanaf 12 jaar moet ook het kind mee instemmen met de erkenning. Zodra het kind meerderjarig is, is alleen de instemming van het kind nodig.
Maar wat gebeurt er als moeder en/of het kind niet instemmen met de erkenning? Als het kind meerderjarig is, kan de vermoedelijke vader geen verdere stappen meer zetten, een meerderjarig kind heeft immers een vetorecht. De vader van een minderjarig kind kan bij een toestemmingsweigering wel rechtelijke stappen zetten. Hij dient hiervoor een vordering (dagvaarding) in bij en de rechtbank van eerste aanleg, die dan een verzoeningspoging onderneemt.

Genetisch onderzoek


Als de verzoening mislukt doet de rechtbank een uitspraak. De vader zal bijvoorbeeld door middel van genetisch onderzoek bewijs moeten leveren van zijn vaderschap. Ook hier is de vordering aan geen enkele termijn onderworpen. De vader kan dus jaren na de toestemmingsweigering een vordering indienen bij de rechtbank. Via een verwantsschapsonderzoek kan vaak met grote zekerheid bepaald worden of mensen biologisch verwant zijn. Er wordt gekeken naar erfelijke kenmerken die in je DNA te zien zijn. De verschillen in DNA heten ‘DNA-polymorfismen; . Dit is eigenlijk net zoiets als een vingerafdruk, omdat iedereen zijn DNA uniek is. Een kind heeft de helft van het erfelijke materiaal van vader en de helft van moeder. De DNA-polymorfismen van de vader, de moeder en het kind worden in het onderzoek met elkaar vergeleken.