Omgaan met fibromyalgie in het dagelijks leven

dinsdag 10 mei 2016 - 10:05 uur

De aandoening fibromyalgie is een zeer pijnlijke en chronische ziekte die het dagelijks leven in vele opzichten kan bemoeilijken. Zo kan iets simpels als een wandeling maken of boodschappen doen gepaard gaan met pijn en ongemak. Ook kan werken of een avondje uit worden bemoeilijkt door fibromyalgie waardoor de klachten zich niet alleen fysiek maar ook geestelijk kunnen uiten of verergeren. Om dit te voorkomen zullen patiënten moeten leren omgaan met de pijn die hoort bij fibromyalgie. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om te kunnen omgaan met pijn en de gevolgen hiervan zijn er gelukkig diverse instanties en hulpverleners die patiënten hierbij kunnen helpen. Zij staan er dus niet alleen voor.

Beweging en voeding

Artsen en onderzoekers hameren erop dat bewegen erg belangrijk is omdat dit de pijn kan verlichten en dragelijker kan maken. Voor mensen met fibromyalgie zijn aqua gym en zwemmen een goede optie omdat het water ervoor zorgt dat de patiënten gewichtloos wordt waardoor het bewegen makkelijker en minder pijnlijk wordt. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de spieren en gewrichten soepel en in beweging worden gehouden en dat er kan worden gewerkt aan de conditie. Tevens wordt gewezen op een gezonde leefstijl met zo min mogelijk alcohol en nicotine waarbij rust regelmaat een belangrijke rol speelt. Dit zou in positieve zin bijdragen aan het omgaan met fibromyalgie in het dagelijks leven.

Behandelingen

Tevens zijn er verschillende behandelingen die erop zijn gericht om op andere manieren met de pijn om te gaan. Zo bestaat er fysiotherapie, bewegingstherapie en ergotherapie die speciaal voor mensen met fibromyalgie is ontwikkeld. Echter, een behandeling die niet zozeer is gericht op het bewegingsapparaat van de patiënt maar op de psyche is psychotherapie. Men gaat er vanuit dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden en de gedachte achter deze therapie is dan ook dat wanneer het psychisch welbevinden beter is, het lichaam automatisch positief wordt beïnvloed. Deze therapie kan helpen bij een positiever zelfbeeld en vermindering van stress waardoor de spieren zich kunnen ontspannen en de pijn wordt verminderd. Een goede balans tussen body en mind kan dus helpen om de klachten van fibromyalgie te verlichten, een doel dat ook kan worden bereikt met bijvoorbeeld yoga of meditatie. Patiënten met fibromyalgie kunnen baad hebben bij (een van de) diverse behandelmethodes zodat zij op een nieuwe manier met de pijn kunnen leren omgaan en de kwaliteit van leven aanzienlijk kan worden verbeterd.