Verhoging eigen risico

vrijdag 31 oktober 2014 - 12:10 uur

Zoals elk jaar wordt op Prinsjesdag de miljoenennota bekend gemaakt. Ook dit jaar betekent het voor de zorg weer hogere kosten. Een van de kwesties is opnieuw het eigen risico. Deze stijgt in 2015 naar €375,-. Dit is 15 euro meer dan vorig jaar.

 

Wat is eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat eerst zelf betaald moet worden voordat de zorgverzekeraar zorgkosten uitbetaald. Dit geldt per kalenderjaar opnieuw en iedereen boven de 18 jaar is hiertoe wettelijk verplicht. De hoogte van het bedrag wordt dus door de overheid vastgesteld. Het eigen risico is daarom niet van belang bij het kiezen van een zorgverzekeraar in 2015. Dit zal bij alle zorgverzekeraars hetzelfde bedrag zijn.


Vrijwillig eigen risico

Er kan ook vrijwillige extra eigen risico worden betaald. Dit is handig als je weet veel zorg nodig te hebben. Door het betalen van deze vrijwillige eigen risico, komt er ook wat voor terug. Dit betekent namelijk dat de premie van je verzekering omlaag gaat. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat het eigen risico alleen over de basisverzekering gaat. Andere aanvullende verzekeringen staan hier los van.


Wat valt niet onder eigen risico?

Er kan wat verwarring zijn over wat nou wel en niet onder eigen risico valt. Het is zonde om er achteraf achter komen dat er opeens hoge kosten bijkomen. In principe valt alles onder het eigen risico naast deze zorg: - Een bezoek aan de huisarts - Kraamzorg en zorg van een verloskundige - Hulpmiddelen die geleend zijn (bijvoorbeeld een paar krukken) - Zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed - Vanaf 2015 is ook wijkverpleging aan dit rijtje toegevoegd Aan deze vormen van zorg ben je dus geen extra kosten kwijt.

Gevaren

De steeds hoger wordende kosten van het eigen risico neemt wel een gevaar met zich mee. Steeds meer mensen weigeren zorg, omdat ze simpelweg het geld er niet voor over hebben. Sinds 2008 is het eigen risico wel met €225,- gestegen! Het is dus niet zo vreemd dat niet iedereen dit bedrag kan missen. Na een bezoek van de huisarts wordt dan besloten om niet verder te gaan naar een specialist of medicijnen te nemen. Dit kan uiteindelijk juist tot meer klachten leiden. En als die klachten niet worden aangepakt en erger worden, zal de zorgkosten ook alleen maar hoger worden. Het beste is dus om toch maar dat eigen risico neer te leggen en de klachten te laten behandelen. Je hebt maar één lichaam; wees er dus zuinig op!