Voorlichting door zorgverzekeraars

vrijdag 29 augustus 2014 - 12:08 uur

Op de website van de diverse zorgverzekeraars in Nederland kun je als verzekerde precies nalezen wat de kosten zijn van de verschillende zorgverzekeringen, dus ook de aanvullende verzekeringen voor zorg, en ook wat de polisvoorwaarden zijn. In de polisvoorwaarden valt te lezen over zaken als duur van de verzekering en wat binnen en buiten de verzekering valt. Daarnaast is op de site van alle zorgaanbieders ook nog te zien wat de vergoedingen per verzekering zijn voor diverse aandoeningen en ziektes. Dat is een goede ontwikkeling want het bevordert de transparantie voor de verzekerden.

Zorgverzekering doet aan preventie

Wat steeds meer in opkomt is, zijn de (preventieve) tips door de zorgverzekeraars voor een goede gezondheid. Verzekeraars zoals Zorg en Zekerheid en CZ, geven magazines uit met informatie over zichzelf maar ook over het bevorderen van een gezonde levensstijl. Op zich is dat een goede ontwikkeling lijkt me, want een dergelijk magazine dient twee belangrijke doelen. We zouden kunnen spreken van een soort win win situatie voor zowel de verzekeraar als voor de verzekerde. Door goede preventie vanuit de kant van de zorgaanbieder worden namelijk uiteindelijk de kosten voor zorg omlaag gebracht. Door alle gezondheidstips gaan mensen, hoewel niet allemaal uiteraard, uiteindelijk toch wat beter letten op hun gezondheid en gezonder leven. Aan de andere kant is de verzekerde zelf natuurlijk gebaat bij het feit dat hij of zij door de tips ter harte te nemen, een gezonder leven kan leiden met minder kans op ziektes en aandoeningen en dat kan weer leiden tot het niet hoeven gebruiken van het jaarlijks eigen risico. Het mes snijdt in die zin aan twee kanten en op zich is dat een goede ontwikkeling. Daarnaast is een dergelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door de zorgverzekeraar natuurlijk ook een stukje klantenbinding. Regelmatig staan er namelijk artikelen in over tevreden klanten die aangeven dat de afhandeling en declaraties bij hun zorgaanbieder uitstekend geregeld is. Maar goed, uiteindelijk staat of valt het klantenbestand bij bijna iedere onderneming bij de mate van service en kwaliteit van de dienstverlening.