Slaapapneu

maandag 25 november 2013 - 12:00 uur

Slaapapneu, ook wel het slaapapneusyndroom, is een slaapstoornis die ook in Nederland veel voor komt. Zo is uit onderzoek gebleken dat ruim 6,4% van de Nederlandse bevolking last heeft van slaapapneu. Een groot deel hier van weet echter zelf niet dat zij last hebben van dit probleem omdat veel mensen niet weten wat slaapapneu precies is.

Wat is slaapapneu?
Slaapapneu, ook wel de afkorting voor het slaapapneusyndroom, is een slaapstoornis waarbij mensen korte periodes geen zuurstof binnen krijgen doordat men stopt met de ademhaling. Ook kan het gaan om een verzwakte ademhaling. Het tijdelijk stoppen met ademhalen tijdens het slapen is heel normaal. Iedereen heeft hier wel eens last van tijdens de slaap. Echter duren deze periodes bij slaapapneu patiënten een stuk langer en tevens komen ze vaker voor. Zo wordt er officieel van slaapapneu gesproken wanneer men langer dan 10 seconde niet ademt en dit meer dan 5 keer in het uur voorkomt.

Oorzaak slaapapneu
Wanneer we spreken over de oorzaken van slaapapneu wordt er eerst gekeken naar de twee verschillende vormen van slaapapneu, namelijk CSAS en OSAS. CSAS staat voor centrale-slaapapneusyndroom en OSAS staat voor obstructieve-slaapapneusyndroom. Deze twee verschillende typen van slaapapneu onderscheiden zich van elkaar door de oorzaak van de slaapapneu. Zo ontstaat CSAS wanneer er een te kort aan signalen wordt gestuurd naar de ademhalingsspieren. OSAS daarentegen ontstaat wanneer er sprake is van dichtklapping van de bovenste luchtweg.

Echter zijn er ook andere factoren die van invloed kunnen zijn voor slaapapneu. Voorbeelden van deze factoren zijn onder andere drugsgebruik, neurologische aandoeningen, chronische luchtwegirritaties, stofwisselingsaandoeningen, overmatig alcoholgebruik en hormonale aandoeningen.

Symptomen slaapapneu
Er kunnen diverse symptomen ontstaan bij slaapapneu. Wat voornamelijk een duidelijk punt is bij slaapapneu patiënten is dat zij niet diep slapen, dit wordt ook wel oppervlakkige slaap genoemd. Hierdoor is men niet uitgerust en krijgen ze overdag te maken met vermoeidheid. Tevens is het mogelijk dat men prikkelbaar wordt, hoofdpijn krijgt, hard gesnurk, ’s nachts overmatig zweten, een droge mond en soms wordt men vergeetachtig.

Behandeling
Zodra de diagnose slaapapneu is vastgesteld kan er worden gekeken naar een behandelplan voor de patiënt. Een behandeling die veel wordt gebruikt en tevens erg bekend is, is een CPAP. Dit is een afkorting voor Continous Positive Airway Pressure en is een soort luchtpomp. Met behulp van een masker wordt er gezorgd dat men genoeg zuurstof binnen krijgt tijdens het slapen.