ADHD

vrijdag 28 juni 2013 - 10:04 uur

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis is een bekende term in Nederland. Er zijn namelijk enorm veel mensen die last hebben van deze stoornis. Echter weten vele niet wat het precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken.

Wat is ADHD?
ADHD is een afkorting dat staat voor de Engelse woorden: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. ADHD begint vaak op jonge leeftijd. Zo is uit onderzoek gebleken dat 3 op de 100 kinderen in Nederland last heeft van ADHD. Dit zijn dus ongeveer 40.000 kinderen tussen de 5 jaar en 14 jaar. Bij een derde deel van deze kinderen nemen de klachten na verloop van tijd af wanneer ze ouder worden. 30 tot 60% van deze kinderen behoud de klachten van ADHD als volwassene. In Nederland hebben ruim 100.000 volwassenen last van ADHD.

De A in de afkorting ADHD staat voor aandachtstekort. Dit houdt echter niet in dat kinderen of volwassenen met ADHD niet voldoende aandacht krijgen. Voor iemand met ADHD kan het wel lastig zijn om aandacht te schenken aan de omgeving. Hierdoor heeft een ADHD’er vaak last van concentratiegebrek en zijn ze snel afgeleid. Het is lastig voor hen om hun aandacht bij één ding te houden.

Tevens hebben mensen met ADHD last van hyperactiviteit. Dit kan zowel lichamelijke onrust zijn als innerlijke onrust en impulsiviteit. De lichamelijke onrust kan zich uiten in het maken van bewegingen. Vaak heeft een ADHD’er niet eens door dat hij of zij zoveel bewegingen maakt en zo onrustig is.
De impulsiviteit ontstaat in de meeste gevallen als er teveel indrukken zijn. Vervolgens voelt de ADHD’er de druk om gelijk te moeten handelen, dit kan niet worden uitgesteld en moet direct worden gedaan. Als deze handelingen, dit kunnen verschillende handelingen zijn, eenmaal zijn begonnen is het lastig tot bijna onmogelijk om deze stop te zetten. Doordat de ADHD’er constant de druk voelt om te moeten reageren op de omgeving ontstaat het drukke gedrag.

Vormen ADHD
Er bestaan drie verschillende vormen/typen van ADHD, namelijk:
- ADHD-I
- ADHD-H
- ADHD-C

- ADHD-I:
Vroeger werd dit type ook wel ADD genoemd. Het aandachtstekort staat bij deze vorm op de voorgrond.

- ADHD-H:
ADHD-H is de overwegend hyperactieve en impulsieve vorm. Ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit staan op de voorgrond

- ADHD-C:
Bij deze vorm is er sprake van een combinatie. ADHD-C is het meest voorkomende type van ADHD. Hier is er sprake van problemen van het onoplettende en het hyperactieve.